Disclaimer2

[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”100″ padding_right=”100″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”yes” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][one_sixth last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/one_sixth][two_third last=”no” spacing=”yes” center_content=”yes” hide_on_mobile=”no” background_color=”#ffffff” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding=”65px” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”up” animation_speed=”0.7″ class=”” id=””][title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”#d31145″ class=”” id=””]Disclaimer & Privacy statement[/title][fusion_text]

TOEPASSINGSBEREIK
Reflect mediation is een handelsnaam van Anders Arbeidsrecht B.V. Deze disclaimer en dit privacystatement zijn van toepassing op alle door Anders Arbeidsrecht B.V. (“Anders Arbeidsrecht”) geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.andersarbeidsrecht.nl en www.reflectmediation.nu, evenals op de door Anders Arbeidsrecht en of Reflect mediation, al dan niet via de website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

DISCLAIMER
Op de website en/of in eventuele elektronische nieuwsbrieven wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De op de websites en/of in elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door Anders Arbeidsrecht met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Anders Arbeidsrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website en/of in elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Anders Arbeidsrecht worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Anders Arbeidsrecht uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Anders Arbeidsrecht niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de website of de elektronisch nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Anders Arbeidsrecht.

PRIVACY STATEMENT ANDERS ARBEIDSRECHT B.V.
Anders Arbeidsrecht B.V., gevestigd te Veenendaal aan het Landjuweel 7 (3905 PH), tevens handelend onder de naam Reflect Mediation (hierna: “Anders Arbeidsrecht”), verzamelt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van de website www.andersarbeidsrecht.nl en www.reflectmediation.nu en bij haar dienstverlening. Anders Arbeidsrecht verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Ons privacy statement beschrijft het beleid dat Anders Arbeidsrecht hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna; “Privacy Statement”). Het is mogelijk dat in dit Privacy Statement wijzigingen worden aangebracht. Wij raden u dan ook aan om de website regelmatig te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 20 september 2018.

Anders Arbeidsrecht betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel?
Anders Arbeidsrecht verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Indien u bij ons een dienst afneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Anders Arbeidsrecht verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekend heeft gemaakt of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening van derden verkrijgen, zoals cliënten of wederpartijen. In alle andere gevallen vragen wij expliciet uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, staat het u altijd vrij om deze toestemming weer in te trekken. Hieronder lichten wij toe wanneer welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden.

Websitebezoekers
Anders Arbeidsrecht gebruikt alleen die persoonsgegevens die de bezoekers van de websites zelfs aan Anders Arbeidsrecht ter beschikking stellen. De bezoekers stellen die gegevens onder andere ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren (bijvoorbeeld een IP-adres).

Dienstverlening
Om onze juridische dienstverlening te kunnen uitoefenen hebben wij onder meer uw voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, adres/postbode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel, faxnummer en betalingsgegevens nodig. Op grond van een wettelijke verplichting zijn wij voorts gehouden u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Marketing
Van onze cliënten verzamelen wij contactgegevens zoals voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer en een e-mailadres. Voornoemde gegevens verzamelen wij ook van onze contactpersoon bij bedrijven of organisaties (zakelijke contactgegevens). Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sollicitatieprocedure
Tijdens een sollicitatieprocedure bij Anders Arbeidsrecht worden onder andere de voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, curriculum vitae (CV), werkervaring en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verzameld van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Anders Arbeidsrecht uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures. 

Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgend doeleinden:

 • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren en;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de website andersarbeidsrecht.nl en/of www.reflectmediation.nul

Derden en persoonsgegevens
Wij delen u persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en andere derden, behalve in de navolgende omstandigheden:

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de contractuele verplichtingen. Dit is in ieder geval – maar niet uitsluitend – aan de orde bij het opstarten en voeren van procedures. Ook kunnen uw gegevens aan de Geschillencommissie Advocatuur, Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM) worden verstrekt. Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Met uw toestemming

Met uw toestemming zullen wij eventueel persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. Toestemming kan alleen worden gegeven indien het doel en de gevolgen voor u duidelijk zijn.

Voor externe verwerking

Indien nodig verstrekken wij persoonsgegevens aan onze leveranciers zodat zij gegevens in opdracht van ons kunnen verwerken. Dit gebeurt onder onze instructie en in overeenstemming met dit Privacy Statement. De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onder andere onze IT-leveranciers, de websitebeheerder, de beheerder van het CRM-systeem en de Stichting Derdengelden van Anders Arbeidsrecht. 

Om wettelijke redenen
Persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de van de toepassing zijnde wet- en regelgeving, voor het voeren van wettelijke procedures, vanwege een gerechtelijk bevel/gerechtelijk vonnis, of verzoeken van overheidsinstanties.

Cookies
Onze websites maken gebruik van cookies (een klein tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer), teneinde de onderstaande gegevens over uw bezoek van deze website te kunnen gebruiken.

 • uw IP-adres indien noodzakelijk;
 • sessienummer.

Deze gegevens kunnen door Anders Arbeidsrecht worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Anders Arbeidsrecht cookies om de doeltreffendheid van deze website en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien u onze websites bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie.

Google Analytics
Onze websites maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechten betrokkenen
Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 0318-740040 of stuur een mail naar e-mail info@andersarbeidsrecht.nl.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@andersarbeidsrecht.nl. Anders Arbeidsrecht zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Anders Arbeidsrecht de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen (dataportabiliteit).

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@andersarbeidsrecht.nl. Anders Arbeidsrecht zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Voorts kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@andersarbeidsrecht.nl of 0318-740040. Daarnaast wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Daarna zullen uw persoonsgegeven worden verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing alsmede voor geheimhouding van de gegevens.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Anders Arbeidsrecht en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anders Arbeidsrecht niet toegestaan.

[/fusion_text][button link=”http://andersarbeidsrecht.nl/wp-content/uploads/2018/09/DISCLAIMER2018.pdf” color=”custom” size=”medium” type=”flat” shape=”” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”#a19589|#a19589″ gradient_hover_colors=”#c34c5b|#c34c5b” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”3px” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”fade” animation_direction=”up” animation_speed=”1″ alignment=”” class=”” id=””]Download disclaimer en privacy statement[/button][/two_third][one_sixth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/one_sixth][/fullwidth]